תליית תקנון למניעת הטרדה מינית

הידעת? כל מעסיק מחוייב לתלות בעסק במקום הבולט לעין תקנון המסביר את עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית. לשליחת תקנון לדוגמא נא שלחו מייל ל office@msk.org.il מעסיק של 25 עובדים או פחות, רשאי להשתמש בתקנון לדוגמא. מעסיק של יותר מ-25 עובדים חייב להתאים את התקנון למקום העבודה ולכלול בו את דרכי הגשת התלונות על הטרדה מיניתאי-פרסום התקנון […]

תושב ותיק, תושב חוזר ועולה חדש

ראשית, יש להבחין בין תושב חוזר ותיק, תושב חוזר ועולה חדש. תושב חוזר ותיק הינו מי ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך עשר שנים רצופות לפחות (אלא אם חזר בשנים 2007-2009 ואז תושב חוזר ותיק יהיה מי שהיה לתושב חוץ במשך חמש שנים רצופות לפחות). תושב חוזר הינו מי ששב והיה לתושב […]

העסקת נוער – חוק עבודת הנוער

מאיזה גיל ניתן להעסיק בני נוער? ככלל, בחופשות הלימודים הרשמיות ניתן להתחיל להעסיק כבר מגיל 14 שנה. ביתר השנה, הגיל המינימלי הוא 15, ובכל מקרה לא בשעות הלימודים. בגיל 15 ההעסקה אפשרית רק לצורך רכישת מקצוע (בהתאם לחוק החניכות), ותוך קבלת אישור מפקח משרד החינוך / קבלת היתר ממשרד התעסוקה. החל מגיל 16, ניתן להעסיק […]

זכאות לדמי הבראה

דמי הבראה הינם תשלום המועבר לעובד מכוחו של צו הרחבה או הסכם קיבוצי ובהתאם לכללים הנקבעים בהם לקביעת הזכאות כוותק, היקף משרה ובעבר גם שהות בבית הבראה או נופש. כיום התשלום מועבר לעובד במנותק מייעודו המקורי והזכאים לדמי הבראה אינם נדרשים לפוש בפועל ע"מ לקבל את הזכאות. הזכאות לדמי הבראה נקבעה בצו ההרחבה בדבר תשלום […]

צ'ק ליסט למעסיק

בעקבות חקיקתו של החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 הוחמרו ותוגברו הביקורות מטעם משרד הכלכלה לבדיקת ציותם ועמידתם של מעסיקים בחוקי העבודה לרווחת עובדיהם. התקנות לחוק מציגות רשימת בדיקות אותן יערוך בודק השכר עם הגיעו לעריכת ביקורת במשרדי המעסיק: עבירות מסמוך: א. תקנות למניעת הטרדה מינית. ב. מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי חוק […]

הפרשי פנסיה

החובה לבטח את העובדים בביטוח פנסיוני קיימת כבר למעלה מעשור אך עדיין מעסיקים רבים לא מקיימים את החובה וזוכים לתביעות ועיצומים כספיים. באילו תנאים חובה על המעסיק להפריש ומתי הוא פטור מחובת ההפרשה לפנסיה. החובה לבטח את העובדים ולהפקיד מדי חודש חלק מהשכר החלה כבר ב1.1.2008 עת פרסומו של צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק. […]

תשלום דמי חגים

עובד המועסק מרצונו ביום חג זכאי, על פי הנהוג, לתעריף של עבודה ביום המנוחה בשיעור של 150% מגובה התעריף היומי וכן למנוחת פיצוי ע"ח העבודה במנוחה. עובד שאינו יהודי זכאי לתשלום ע"פ בחירה (ימי חג יהודים, מוסלמים או נוצרים). א. עובד חודשי, הנעדר מעבודתו, זכאי לקבל תשלום רגיל החל מיומו הראשון לעבודה. ב. עובד שעתי […]

הקלות הבלתי נסבלת של מתן אישורי מחלה היא תופעה פסולה

בפסק דין נוקב (נעמה רבהייב נ' החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ) קבע בית הדין לעבודה כי עובדת שהוציאה ימי מחלה מיד לאחר שיחת שימוע בשעה שבפועל שהתה בנופש ואף השתתפה בפעילות אקסטרים, גזלה, הלכה למעשה, את כספי המעסיק. פסק הדין מהותי עבור מעסיקים רבים משום שהוא מעניק דרכי התמודדות במציאות בא העובד מנצל כשל […]