תושב ותיק, תושב חוזר ועולה חדש

נכתב ע"י: ארגון מעסיקן

נכתב ע"י: ארגון מעסיקן

ראשית, יש להבחין בין תושב חוזר ותיק, תושב חוזר ועולה חדש. תושב חוזר ותיק הינו מי ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך עשר שנים רצופות לפחות (אלא אם חזר בשנים 2007-2009 ואז תושב חוזר ותיק יהיה מי שהיה לתושב חוץ במשך חמש שנים רצופות לפחות). תושב חוזר הינו מי ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות לפחות. עולה חדש הוא יחיד שהיה לתושב ישראל ולא היה תושב ישראל בעבר.
זכויות של תושב חוזר:
• פטור ממס במשך חמש שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל, על הכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, שאינן הכנסות מעסק (הכנסות פאסיביות מחוץ לישראל).
• פטור ממס במשך חמש שנים על הכנסות מריבית ודיבידנד מניירות ערך (אף אם נרכשו לאחר חזרתו ארצה), ובלבד שנרכשו מכספים אשר נצמחו מניירות ערך מוטבים.
• פטור ממס למשך עשר שנים מיום חזרתו לישראל על רווחי הון ממכירת נכסים שנרכשו מחוץ לישראל בתקופת היותו תושב חוץ.

זכויות של עולה חדש/תושב חוזר ותיק:
• במשך עשר שנים נקודות זיכוי מכוח סעיף 35 לפקודה (רלוונטי רק לעולה חדש נקודות הזיכוי):
א. 1/4 נקודת זיכוי לכל חודש משמונה-עשר החדשים הראשונים לעלייתו לישראל.
ב. 1/6 נקודת זיכוי לכל חודש בשנים ער החדשים שלאחריהם.
ג. 1/12 נקודת זיכוי לכל חודש משנים-עשר החדשים שלאחריהם.
• פטור ממס במשך עשר שנים מהמועד שהיו לתושבי ישראל, על הכנסותיהם מכל המקורות המנויים בסעיפים 2, 2א ו-3, שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל (הכנסות מעסק, משכורת וכדומה).
• פטור מדיווח על הכנסותיו ונכסיו מחוץ לישראל בהצהרות הון ובדוחות השנתיים במשך עשר שנים.
• פטור ממס על רווח הון ממכירת נכסים שהיו לו מחוץ לישראל, אם נמכרו בתוך עשר שנים מהיום שהיה לתושב ישראל, וללא קשר למועד רכישתם (בהתאם לסעיף 97(ב) לפקודה).

בעקבות שאלות של לקוחות בעניין, להלן יישור קו לגבי מעמדו של תושב ארעי שיש לו אשרה מסוג א/5:

דיני עבודה

מצד העובד עצמו: לתושב ארעי יש זכות לעבוד בישראל, כלומר אשרת א/5 כוללת בתוכה אישור לעבוד.

מצד המעסיק: לפי תשובת משרד הפנים, מעסיק ישראלי המעוניין להעסיק תושב ארעי, אינו צריך לקבל היתר. מסמך באתר: http://www.koloved.net/Document/Index/4607508

ביטוח לאומי

משרד הפנים מעניק אשרה מסוג א/5 לכל מיני סוגים של זרים (אזרח זר שנמצא בזוגיות עם אזרח ישראלי, יהודי שבוחן אפשרות לעלות לישראל ועוד).

מאחר ואין הגדרה אחידה לאנשים שמוגדרים כתושב ארעי, יש להפנות את המעסיק לביטוח לאומי לבירור מעמדו הספציפי באופן פרטני. לעיתים ביטוח לאומי מתייחס אליהם כאל תושבים, ולעיתים כאל עובדים זרים.

מה שניתן לשלוח ללקוח – חוות דעת של מומחה באתר: http://www.koloved.net/Document/Index/1126889

בכל מקרה – לא לענות באופן חד משמעי.

מס הכנסה

אותו הדין לעניין מס הכנסה: מאחר ולא מדובר בסוג אחד של אנשים המקבלים את האשרה הזו, אנחנו לא יכולים לתת מענה חד משמעי לעניין נקודות זיכוי, היטל או מיסוי באופן כללי.

לכן, ולאחר התייעצות שערכתי בעניין עם אריאל דרייפוס, יש להפנות את המעסיק למס הכנסה לבירור מעמדו הספציפי באופן פרטני. כאמור, רק מס הכנסה רשאי להחליט לגבי המיסוי של תושב ארעי. גם כאן – כל מקרה נבחן לגופו.

יש לכם שאלה?

לקבלת פרטים וייעוץ אתם מוזמנים לחייג אלינו או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

2020 All rights reserved ©