זכאות לדמי הבראה

דמי הבראה הינם תשלום המועבר לעובד מכוחו של צו הרחבה או הסכם קיבוצי ובהתאם לכללים הנקבעים בהם לקביעת הזכאות כוותק, היקף משרה ובעבר גם שהות בבית הבראה או נופש. כיום התשלום מועבר לעובד במנותק מייעודו המקורי והזכאים לדמי הבראה אינם נדרשים לפוש בפועל ע"מ לקבל את הזכאות. הזכאות לדמי הבראה נקבעה בצו ההרחבה בדבר תשלום […]

צ'ק ליסט למעסיק

בעקבות חקיקתו של החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 הוחמרו ותוגברו הביקורות מטעם משרד הכלכלה לבדיקת ציותם ועמידתם של מעסיקים בחוקי העבודה לרווחת עובדיהם. התקנות לחוק מציגות רשימת בדיקות אותן יערוך בודק השכר עם הגיעו לעריכת ביקורת במשרדי המעסיק: עבירות מסמוך: א. תקנות למניעת הטרדה מינית. ב. מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי חוק […]

הפרשי פנסיה

החובה לבטח את העובדים בביטוח פנסיוני קיימת כבר למעלה מעשור אך עדיין מעסיקים רבים לא מקיימים את החובה וזוכים לתביעות ועיצומים כספיים. באילו תנאים חובה על המעסיק להפריש ומתי הוא פטור מחובת ההפרשה לפנסיה. החובה לבטח את העובדים ולהפקיד מדי חודש חלק מהשכר החלה כבר ב1.1.2008 עת פרסומו של צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק. […]