תשלום לעובדים ביום הבחירות

יום הבוחר הוא אמנם יום חג לדמוקרטיה אולם למעסיקים מדובר בנטל כלכלי בייחוד שמדובר בפעם השלישית. כיום מעסיקים נאלצים לשלם בעבור יום היעדרות לצורך בחירות לכנסת מתוקף חוק הבחירות לכנסת, בין אם העובד נעדר לצורך הבחירות ובין אם לא קיימת לו זכות הצבעה (למעט חריגים).   עובד שהועסק ביום הבחירות יהא זכאי, ע"פ בחירת המעסיק, […]

עברות מסמוך שעל כל המעסיק חובה לתלות במקום העבודה

משרד העבודה אוכף עברות מסמוך שעל המעסיק חובה לתלות במקום בולט בתוך העסק, על מנת להימנע מהטלת סנקציות ועיצומים כספיים. בתחומים מסויימים על המעסיק חלה חובה, מתוקף חקיקת המגן בדיני עבודה בתקנות שונות, להציב במקום בולט לעין עיקרי זכויות עובדים בתחומים הבאים: חוק עבודת נשים: על המעסיק לתלות תמצית של חוק עבודת הנשים המתארת את […]

אופן הגשת הבקשה לשיפוי מעסיקים בשל בידוד

הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התש"א-2020. עברה קריאה שניה ושלישית ופורסמה ברשומות ביום 19/11/2020. מצ"ב החוק כפי שפורסם ברשומות בקישור המצ"ב:     http://fs.knesset.gov.il/23/law/23_lsr_589930.pdf החוק מסדיר את התשלום בדבר ימי בידוד ע"י מי שהוא מעסיק וכן את השתתפות המדינה בהוצאות על ימי הבידוד של העובדים. הוראת השעה, שתוקפה עד […]