זכאות לדמי הבראה

דמי הבראה הינם תשלום המועבר לעובד מכוחו של צו הרחבה או הסכם קיבוצי ובהתאם לכללים הנקבעים בהם לקביעת הזכאות כוותק, היקף משרה ובעבר גם שהות בבית הבראה או נופש. כיום התשלום מועבר לעובד במנותק מייעודו המקורי והזכאים לדמי הבראה אינם נדרשים לפוש בפועל ע"מ לקבל את הזכאות. הזכאות לדמי הבראה נקבעה בצו ההרחבה בדבר תשלום […]