אופן הגשת הבקשה לשיפוי מעסיקים בשל בידוד

הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התש"א-2020. עברה קריאה שניה ושלישית ופורסמה ברשומות ביום 19/11/2020. מצ"ב החוק כפי שפורסם ברשומות בקישור המצ"ב:     http://fs.knesset.gov.il/23/law/23_lsr_589930.pdf החוק מסדיר את התשלום בדבר ימי בידוד ע"י מי שהוא מעסיק וכן את השתתפות המדינה בהוצאות על ימי הבידוד של העובדים. הוראת השעה, שתוקפה עד […]