עברות מסמוך שעל כל המעסיק חובה לתלות במקום העבודה

משרד העבודה אוכף עברות מסמוך שעל המעסיק חובה לתלות במקום בולט בתוך העסק, על מנת להימנע מהטלת סנקציות ועיצומים כספיים. בתחומים מסויימים על המעסיק חלה חובה, מתוקף חקיקת המגן בדיני…

להמשך קריאהעברות מסמוך שעל כל המעסיק חובה לתלות במקום העבודה

אופן הגשת הבקשה לשיפוי מעסיקים בשל בידוד

הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התש"א-2020. עברה קריאה שניה ושלישית ופורסמה ברשומות ביום 19/11/2020. מצ"ב החוק כפי שפורסם ברשומות בקישור המצ"ב:     http://fs.knesset.gov.il/23/law/23_lsr_589930.pdf…

להמשך קריאהאופן הגשת הבקשה לשיפוי מעסיקים בשל בידוד