תשלום לעובדים ביום הבחירות

יום הבוחר הוא אמנם יום חג לדמוקרטיה אולם למעסיקים מדובר בנטל כלכלי בייחוד שמדובר בפעם השלישית. כיום מעסיקים נאלצים לשלם בעבור יום היעדרות לצורך בחירות לכנסת מתוקף חוק הבחירות לכנסת, בין אם העובד נעדר לצורך הבחירות ובין אם לא קיימת לו זכות הצבעה (למעט חריגים).   עובד שהועסק ביום הבחירות יהא זכאי, ע"פ בחירת המעסיק, […]